1)       Klikněte v levém panelu na nápis „Firmy“ („Adresáře“ -> „Firmy“).

Accem 1

2)       Zobrazí se vám seznam uložených firem v systému. Zvolte firmu, u které si přejete nový kontakt vytvořit a klikněte levým tlačítkem myši na její název.

Accem 2

3)       Nacházíte se stránce s detailními informacemi pro zvolenou firmu. Pod hlavním formulářem s informacemi se nachází panely, které označují relaci s dalšími moduly (například „Aktivity“, „Historie“, „Dokumenty“ apod.). Vyhledejte panel s názvem „Aktivity“ a uvnitř tohoto panelu klikněte levým tlačítkem myši na nápis „Napsat e-mail“.

Accem 3

4)       Zobrazí se vyskakovací okno pro odeslání emailové zprávy.

Accem 4

5)       Pokud chcete zprávu uložit, pak klikněte na tlačítko „Uložit návrh“ v levém horním rohu.

Accem 5

6)       Pro odeslání emailu klikněte na tlačítko „Odeslat“ v levém horním rohu vyskakovacího okna.

Accem 6