1)       V levém panelu klikněte levým tlačítkem myši na nápis „Kalendář“ („Aktivity“ -> „Kalendář“).

Cal new 1

2)       Zobrazí se vám stránka s kalendářem obsahující vaše aktivity. Teď máte více možností, jak lze do něj vkládat nové záznamy.

3)       Vytvoření nové aktivity:

a.       Vytvoření záznamu z levého panelu:

i.      Pod nápisem „Kalendář“, který jste v kroku 1 označili se vám objeví možnosti „Naplánovat schůzku“, „Naplánovat hovor“, „Přidat úkol“. Vyberte si požadovanou akci a klikněte na zvolený nápis levým tlačítkem myši.

Cal new 2

ii.      Ať už jste zvolili jakoukoliv možnost z přechozího kroku, otevře se vám nová stránka s formulářem pro vyplnění informací o dané aktivitě. Pole označená červeným křížkem jsou povinná a je tedy nutné je vyplnit.

iii.      Po vyplnění informací uložte záznam pomocí zeleného tlačítka s nápisem „Ulož“ v pravé horní části stránky.

Cal new 3

iv.      Po uložení se vám vytvořená událost zobrazí ve vašem kalendáři.

Cal new 4

b.       Vytvoření záznamu z kalendáře:

i.      Jako příklad bude vytvořena aktivita na další den tedy zítřek. Nad kalendářem klikněte levým tlačítkem myši na „Den“.

Cal new 5

ii.      Zobrazí se vám kalendář pro dnešní den s hodinami. Napravo nad (i pod) kalendářem se nachází nápis „Následující den“. Klikněte na něj levým tlačítkem myši.

Cal new 6

iii.      Zobrazí se vám kalendář pro následující den. V tomto dni chcete vytvořit novou aktivitu. Přejížděním myší po kalendáři se vám u myši zobrazuje čas. Vyberte si čas, ve kterém vytvoříte novou aktivitu (lze později měnit). Klikněte levým tlačítkem myši na zvolené místo.

Cal new 7

iv.      Objeví se vyskakovací okno pro rychlé vytvoření záznamu. Zde si zvolíte, o jakou aktivitu se jedná a vyplníte vstupní pole informacemi. Pro vytvoření aktivity kliknete levým tlačítkem myši na zelené tlačítko s nápisem „Uložit“.

Cal new 8

v.      Můžete vidět, že se v kalendáři nová aktivita opravdu objevila. Stejný způsob lze provézt i kdybyste místo formátu „Den“ zvolili jinou možnost (například „Měsíc“). Rozdíl je jen v tom, že pole „Počáteční datum“ se nebude lišit v hodinách, ale ve dnech.

Cal new 9