1)       Klikněte v levém panelu na nápis „Firmy“ („Adresáře“ -> „Firmy“).

Accact 1

2)       Zobrazí se vám seznam uložených firem v systému. Zvolte firmu, u které si přejete novou aktivitu vytvořit a klikněte levým tlačítkem myši na její název.

Accact 2

3)       Nacházíte se stránce s detailními informacemi pro zvolenou firmu. Pod hlavním formulářem s informacemi se nachází panely, které označují relaci s dalšími moduly (například „Aktivity“, „Historie“, „Dokumenty“ apod). Vyhledejte panel „Aktivity“, ve kterém se nachází tlačítka s nápisy „Vytvořit úkol“, „Vytvořit schůzku“, „Vytvořit hovor“ a „Napsat e-mail“. Zvolte požadovanou aktivitu tak, že přejedete myší na požadovaný nápis a stiskněte levé tlačítko myši.

Accact 3

4)       Pokud jste zvolili tlačítko s nápisem „Napsat e-mail“ otevře se vám nové okno, kde vyplníte informace potřebné pro odeslání zprávy a odešlete tlačítkem s nápisem „Odeslat“ umístěného v levém horním rohu otevřeného okna. Pokud jste zvolili jinou aktivitu otevře se vám stránka s formulářem pro vytvoření nové zvolené aktivity. Vyplníte pole informacemi o nové aktivitě a uložíte tyto data pomocí zeleného tlačítka s nápisem „Ulož“ umístěného v pravé horní části stránky.

5)       Novou vytvořenou aktivitu (nebo odeslaný e-mail) můžete nalézt u firmy v panelu „Aktivity“. Pro kontrolu opět klikněte v levém panelu na nápis „Firmy“ („Adresáře“ -> „Firmy“). Vyberte firmu, u které jste aktivitu v předchozích krocích vytvořili a klikněte levým tlačítkem myši na její název. Vyhledejte panel s nápisem „Aktivity“ a uvnitř tohoto panelu se objevil nový vámi vytvořený záznam.