1)       Klikněte v levém panelu na nápis „Firmy“ („Adresáře“ -> „Firmy“).

Acccon 1

2)       Zobrazí se vám seznam uložených firem v systému. Zvolte firmu, u které si přejete nový kontakt vytvořit a klikněte levým tlačítkem myši na její název.

Acccon 2

3)       Nacházíte se na stránce s detailními informacemi pro zvolenou firmu. Pod hlavním formulářem s daty se nachází panely, které označují relaci s dalšími moduly (například „Aktivity“, „Historie“, „Dokumenty“ apod.) Vyhledejte panel „Kontakty“, ve kterém se nachází tlačítko s nápisem „Vytvořit“. Klikněte na něj levým tlačítkem myši.

Acccon 3

4)       Předchozí krok vás odkáže na stránku s formulářem pro vytvoření nového kontaktu. Vyplníte pole informacemi o novém kontaktu a uložíte tyto data pomocí zeleného tlačítka s nápisem „Ulož“ umístěného v pravé horní části stránky.

Acccon 4

5)       Nový vytvořený kontakt můžete nalézt u firmy v panelu „Kontakty“. Pro kontrolu opět klikněte v levém panelu na nápis „Firmy“ („Adresáře“ -> „Firmy“). Vyberte firmu, u které jste kontakt v předchozích krocích vytvořili a klikněte levým tlačítkem myši na její název. Vyhledejte panel s nápisem „Kontakty“ a uvnitř tohoto panelu se objevil nový vámi vytvořený záznam.

Acccon 5