NAŠE SPECIÁLNÍ EDICE

Námi upravený SugarCRM ACMARK editions vychází z „SugarCRM Community Edition“.
Obsahuje množství funkcionalit, které nejsou normálně dostupné ani v placených verzích.
Dovolte nám představit nejzajímavější z nich.

Suger head arrow

Ověření v Insolvenčním rejstříku (ISIR)

Ověření v Insolvenčním rejstříku (ISIR)

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vede seznam dlužníku v Insolvenčním rejstříku tzv. ISIR.

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona.

Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců

Funkcionalita umožňuje kontrolu záznamu Firmy v insolvenčním rejstříku. Služba je dostupná pouze pro Českou republiku.

 
Kontrola spolehlivosti plátce DPH

Kontrola spolehlivosti plátce DPH

Modul umožňující kontrolu Firmy v rejstříku spolehlivých plátců DPH.

Ručení za odvod DPH svého dodavatele je nástroj správce daně k zamezení daňových úniků. Pokud si neověříme v registru plátců, zda náš dodavatel zboží či služeb není například „nespolehlivý plátce“ nebo zda účet, na který se mu chystáme zaplatit, je v registru řádně zveřejněný, vystavujeme se riziku ručení za cizí DPH a tím i riziku dvojího zaplacení DPH.

Služba je dostupná pouze pro Českou republiku.

 
Kontrola existence adres

Kontrola existence adres

Provádí se kontrola, jestli existuje zadaná adresa v registru adres České republiky.

Kontroluje se vůči této službě, jestli zadaná adresa existuje. Při prováděné kontrole se ověřuje: Ulice, Číslo, Obec.

Služba je dostupná pouze pro adresy nacházející se v České republice.

 
Zobrazení adresy v mapě

Zobrazení adresy v mapě

V detailu záznamu je možnost zobrazit si adresu u Zájemců, Firem a Kontaktů v novém okně v Google Maps.

Při kliknutí na ikonu markeru se otevře nové okno se zadanou adresou a detailem firmy u záznamu. Zobrazované informace lze upravovat podle požadavků klienta. Lze např. barevně rozlišit velikost klienta podle obratu atp.

 
Načítání údajů ARES

Načítání údajů ARES

Modul umožňuje stahovat informace z ARESu, tedy registru podnikatelských subjektů.
Vyhledávání probíhá buďto podle IČ, nebo podle názvu společnosti/firmy. Při zadání částečného názvu je vyžadováno upřesnění.
Načítají se informace o:

 • adrese,
 • statutárních orgánech,
 • právní formě,
 • datum založení a místo zápisu
 • primární NACE kód.

Tlačítka ARESu jsou vázaná na stát u Firmy, služba je dostupná pouze pro Českou republiku.

V rámci načítání z ARES se také načítají statutární orgány firmy jako Kontakty. A v konfiguraci lze nastavit, jestli se mají zakládat Kontakty z natažených statutárních zástupců.

 
Kontrola DIČ

Kontrola DIČ

Plugin kontroluje, jestli je zadané DIČ správné a také jestli existuje v Evropském rejstříku plátců DPH.

Služba zjistí, zda zadané DIČ je platné a vrátí jméno firmy a jeho evidovanou fakturační adresu.

Kontrola je pouze pro členské státy Evropské unie.

 

 
Kontrola duplicity na IČ a Název Firmy

Kontrola duplicity na IČ a Název Firmy

V případě, že uživatel doplní IČ a Název. Systém provede kontrolu na to, jestli podobné IČ a nebo Název již v systému existuje. V případě, že existuje tak se zobrazí dialog, který o této skutečnosti uživatele informuje

V případě, kdy uživatel bude doplňovat Název firmy tak se mu bude zobrazovat, pokud bude nalezen podobný název jiné firmy. A pokud se pokusí uložit duplicitní firmu s již existujícím názvem nebo IČ tak systém tomuto zamezí.

Zobrazí se hláška a z neaktivní tlačítko Uložit.

 
Mapa firem

Mapa firem

V modulu Firmy je možno dle adresy zobrazit všechny Firmy evidované v CRM na mapě.

Jednotlivé firmy jsou zobrazeny za pomocí API Google Maps.

Standardně lze filtrovat dle přiřazeného uživatele.  Další filtrační parametry se doplňují dle požadavků zákazníka.

Aktualizace souřadnic probíhá v nočních hodinách pomocí kronu.

Modul je možné umístit také do samotného reportingového modulu.

 
Kontakty z Firmy

Kontakty z Firmy

V případě, kdy uživatel zakládá Fyzickou osobu jako Firmu tak se musí vždy založit také Kontakt. Toto je z pohledu uživatelů operace navíc.

V případě, kdy je Právní formy = Fyzická osoba tak se zobrazí checkbox Založit kontakt.

Pokud jej uživatel zaškrtne tak se po uložení Firmy zároveň založí také Kontakt se stejnými údaji jako Firma tedy se Jménem a příjmením včetně adresy.

Pozn.: tato funkce šetří čas při zakládání kontaktů, pokud se jedná o fyzickou osobu tedy ne firmu.

 
Doplňování Kraje a Okresu podle PSČ

Doplňování Kraje a Okresu podle PSČ

V případě, že znáte PSČ Zájemce, Firmy nebo Kontaktu, tak se podle vybraného PSČ doplní z databáze Město, Okres a Kraj.

Databázi PSČ dodáváme standardně pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Data pro další země jsou na základě objednávky. Hodnoty PSČ lze také libovolně doplňovat.

 
Upozornění na Narozeniny a Svátky

Upozornění na Narozeniny a Svátky

V případě, že má Kontakt vyplněné Datum narození nebo Svátek tak je vlastníkovi Kontaktu poslána notifikace:

 • 7 dní předem datem narození nebo Svátku notifikace a
 • v den narození nebo Svátku.

Notifikace je poslána pomocí emailu v ranních hodinách pomocí naplánovaných úloh.

Na kontaktu je také automatické doplňování svátku při vyplňování křestního jména kontaktu.

Svátky jsou automaticky vybírány podle Země evidované na Kontaktu. Přes administraci systému lze také doplňovat svátky pro každé jméno a zemi.

 
Telefon, schůzka – následné aktivity

Telefon, schůzka – následné aktivity

V případě, kdy s klientem telefonujete a dohodnete se např. na tom, že se za 14 potkáte tak můžete přímo z detailu Telefonu naplánovat další aktivitu jako např. schůzka, aniž byste museli odejít z detailu a znova před vybírat všechny údaje.

Takto vytvořená funkcionalita šetří čas uživatele spojeného se správou aktivit.

Možnost přímo v hovoru uzavřít daný hovor a naplánovat schůzku, kde se přebírá z hovoru vyplněné atributy, jako např. Týká se, Předmět a podobně.

Analogicky tato funkčnost také pro Schůzky.

 
Aktivity – changelog

Aktivity – changelog

Ve standartním SugarCRM chybí možnost sledovat změny (Change Log) u Aktivit (změny prováděné uživatelem na záznamu).

Nyní zapracované, aby tato funkčnost byla stejná jako u ostatních modulů.

 
Zobrazení obsahu aktivity

Zobrazení obsahu aktivity

Aktivity se zobrazují v subpanelu Aktivity a Historie. Pokud chcete vidět obsah aktivity tak na ni musíte kliknout. Naše úpravy je zaměřena na rychlejší zobrazení obsahu.

Obsah aktivity zobrazíte tak, ž najedete nad její název a ukáže se dialogové okno, které umožní zobrazit obsah.

 
Aktualizace kurzů dle ČNB

Aktualizace kurzů dle ČNB

V CRM systému jsou nastaveny měny, které lze používat v celém systému.

Námi implementovaný script se stará o to, aby se v denních intervalech aktualizovali zavedené kurzy měn podle bankovního kurzu dle ČNB.

 

 
Cestovní náhrady

Cestovní náhrady

Vytvořili jsme pro Vás modul, který umožnuje:

 • evidovat dopravní prostředky a počítat jejich průměrnou spotřebu,
 • evidovat sazby náhrad za stravné, pohonné hmoty a za vozidla a pravidelně je aktualizovat,
 • vytvářet cestovní příkazy a vyúčtovávat je a
 • tisknout cestovní příkazy.

Součástí celého procesu mohou být také Work Flow, které umožní schvalování služebních cest před nástupem na ně a také po příjezdu.

 

 
Custom reporty

Custom reporty

Reportingové nástroje umožňují našim klientům rychle a lépe se zorientovat v tom co se děje u jejich klientů a také na trhu.

Většina klientů, ale nemá přesně definováno jak chce svoje činnosti hodnotit.

Proto nabízíme sadu námi vytvořených základních reportů. Jedná se např. o reporty:

 • Co dělám špatně?
 • Dashboard obchodníka.
 • Pipeline dashboard.
 • Detailní aktivita uživatelů.
 • Přehled aktivit obchodníka.
 • Plnění plánu prodeje.
 • Vývoj příležitostí u obchodníků a další.

Samozřejmostí je také možnost upravit tyto reporty dle potřeba klienta.

 
GDPR

GDPR

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

V rámci tohoto řešení nabízíme základní balíček úprav dodaného systému SugarCRM.

Úpravy systému jsou rozděleny do těchto úrovní:

 1. Systémové – úpravy týkající se samotného CRM zajišťující podklady pro následnou analýzu a lepší zabezpečení systému.
 2. Analytické – přidání analytických nástrojů schopných na základě údajů sbíraných v rámci systému i na serveru vyhodnotit potencionální rizika a předejít tak bezpečnostním incidentům, které bude nově nutno hlásit potřebným institucím.
 3. Ochrana serveru – aktivní ochrana serveru a monitorování případných pokusů o napadení za účelem zajištění bezpečnosti Vašeho systému.

Pro podrobnější nabídku nás kontaktujte.

 
On-line marketing

On-line marketing

On-line marketing v současné době využívají všechny progresivní společnosti pro oslovení klientů a také pro monitoring výsledku tohoto oslovování nebo monitoring návštěvnosti vlastních webových nebo facebookových stránek.

ACMARK pro Vás připravil nástroje, které:

 • umožňují vložit do vašich webových stránek sledovací nástroje, které následně umožní monitorovat aktivitu klientů,
 • napojení na různé on-line nástroje jako Google Analytics, MailChimp, SmartEmailing, Facebook, leady.cz a další a získávat tak informace pro změny atributů v CRM,
 • v rámci SugarCRM spouštět Work Flow a procedury, které umožní změnu parametrů nebo přeřazení klientů do jiných skupin.

Díky těmto nástrojům budete mít možnost v rámci CRM vyhodnocovat aktivity klientů a upravovat svoje marketingové aktivity vůči jednotlivým skupinám klientům.

 
Odeslání nabídek a faktur emailem

Odeslání nabídek a faktur emailem

Umožňuje odeslání nabídek a faktur jako příloh k emailu.

 
Přímé nahrání dokumentů

Přímé nahrání dokumentů

V detailu u Firem, Kontaktů a Příležitostí lze přímo pomocí Drag & drop nahrát dokument. Uživatelé tak ušetří další úkony spojené se zakládáním Dokumentů.

V konfiguraci lze tam nastavit atributy vkládaného dokumentu a také rozšířit funkce pro další moduly.

 
Telemarketingové kampaně

Telemarketingové kampaně

Naše nová funkcionalita umožňuje vytvářet nový typ Kampaní, který ve standardním SugarCRM není dostupný a to Telemarketingové kampaně.

Kampaňové aktivity typu Telefon  se vytváří jednoduše, kdy se nad vybranou cílovou skupinou plánuje Hovor s předdefinovanými parametry a termínem s možností definovat kdo má tyto hovory realizovat.

Následně je možné ve spolupráci s ústřednou provádět automatické nebo ruční vytáčení hovorů a zaznamenávat výsledky hovorů.

 
Distribuce uloženého vyhledávání

Distribuce uloženého vyhledávání

V základním SugarCRM není možné jednou vytvořené vyhledávání distribuovat dalším uživatelům. Tato vlastnost šetří čas správci, který provede jedno hledání a toto hledání uloží jako filtr, který následně sdílí s ostatními uživateli.

 
Barevné zobrazování stavů

Barevné zobrazování stavů

Naše úprava umožňuje definovat rozdílné barvy pro různé Stavy záznamů. Funkcionalita je dostupná pro všechny typy záznamů, které mají Stavy jako např Aktivity nebo Příležitosti. Díky tomu vidí uživatel okamžitě rozdílnost stavů jednotlivých záznamů a celkově je tak seznam záznamů přehlednější.

Barvy lze uživatelsky konfigurovat.

 
Dynamické řízení členů Marketingových seznamů

Dynamické řízení členů Marketingových seznamů

Marketingové seznamy slouží pro kontaktování klientů hromadnými marketingovými nástroji jako např. email, SMS nebo telefonicky.

Pro výběr skupin pro oslovení máme možnost vybrat tzv. dynamický seznam. To znamená, že se jeho obsah mění na pozadí podle definovaných parametrů.

Prakticky to znamená, že pokud vybíráme pro oslovení např. klienty, kteří mají obrat větší jak 1 mil. Kč za rok, tak jeden rok může mít tato skupina jiný počet klientů jak druhý, tedy podle dosažené obratu.

 
Periodická fakturace

Periodická fakturace

Na základě požadavků našich klientů jsme vytvořili modul pro pravidelnou resp. periodickou fakturaci podle definovaných smluv a vzorů.

Uživatelé v systému:

 • založí Smlouvu,
 • k ní přiloží fakturační šablonu pomocí níž definuje: kdy, kolik a co se má fakturovat,
 • vyberou šablonu emailového sdělení a šablonu faktury a
 • také komu se má faktura poslat.

Procedura v nastavený čas prověří databázi a podle nastavených parametrů vytvoří faktury a pošle je vybraným Kontaktům. Následně založí do CRM záznam faktury a přiloží originál odeslaného emailu i s přílohou faktury většinou v PDF formátu.

Následně je možné přenést vytvořený záznam do Ekonomického systému firmy.

 

 
Nový kalendář

Nový kalendář

Vytvořili jsme pro Vás nový přehlednější kalendář, který je plně konfigurovatelný.

V novém kalendáři byly implementovány nové funkcionality jako např.:

 • možnost zobrazení všech typů aktivit včetně úkolů,
 • nastavení barev typů aktivit a také stavů,
 • přehlednější zobrazení aktivit nebo
 • jednoduché přeplánování pouhým „přetažením“ aktivity v kalendáři atp.

 
WorkFlow modul

WorkFlow modul

WorkFlow modul je určený pro uživatelské vytváření jednoduchých procesů, které umožní např. poslat email nebo změnit hodnotu záznamu na základě např. změny statusu jiného záznamu nebo hodnoty parametru.

 
Napojení na telefonii IPEX

Napojení na telefonii IPEX

Jak lze využívat SugarCRM při telefonování a jak zaznamenat informace z hovorů. Využití vyskakovacího CTI okna, vytočení hovoru poklikem, vytvoření úkolu z telefonátu, přehled hovorů u kontaktu. Volání v SugarCRM není žádná věda.