NÁMI VYTVOŘENÉ INTEGRACE

Integrace s okolním světem rozšiřují možnosti použití a umožní propojit Váš CRM systém s
klienty, kolegy a partnery
Propojte svůj SugarCRM s aplikacemi a systémy třetích stran od Google přes MS Outlook po
ekonomické systémy jako např. MONEY, POHODA, či NAVISION

Suger head arrow

Google synchronizer

Google synchronizer

Používáte účet na Google a chcete mít aktuální záznamy jak v SugarCRM tak na Google?

Námi vytvořený plugin umožní plnou synchronizaci mezi SugarCRM a Google účtem v těchto záznamech:

 • Schůzky neboli kalendář (Google Calendar),
 • Telefonické hovory,
 • Úkoly (Google Tasks) a
 • Kontakty (Google contacts).

V rámci nastavení synchronizace jednoduše propojíte svůj Google účet s vaším uživatelským účtem v SugarCRM a nadefinujete např kolik týdnů zpět nebo dopředu se mají data synchronizovat.

 
Mailchimp synchronizer

Mailchimp synchronizer

MailChimp je aplikace, která umí pomáhat s rozesíláním hromadných emailových kampaní.

Principiálně celé napojení mezi SuagrCRM a MailChimp funguje tak, že:

 • v CRM systému vytvoříte seznamy adresátů, tedy zájemců, firem nebo kontaktů, které chcete oslovit,
 • v MailChimp vytvoříte prázdné seznamy a následně je v CRM propojíte mezi sebou,
 • obsah seznamu z CRM se přenese do vybraného seznamu v MailChimp.
 • V MailChimp následně provádíte emailovou kampaň a
 • výsledky kampaní se zpětně přenáší do CRM, kde Vám umožní mít informaci o tom kdo, jak, kdy a čím byl osloven nebo např. měnit atributy pro zařazení do dalších kampaní.

Podrobnější informace o MailChimp produktu najdete na http://mailchimp.com/.

 
ACMARK CRM Outlook synchronizer

ACMARK CRM Outlook synchronizer

Používáte SugarCRM/SuiteCRM a Microsoft Outlook a potřebujete mít vždy aktuální informace v obou systémech?

Nabízíme Vám námi vytvořený ACMARK CRM Outlook synchronizer, který Vám umožní nezávisle pracovat v obou systémech a jednoduše:

 • synchronizovat Kontakty mezi Microsoft Outlook a SugarCRM
 • synchronizovat Schůzky mezi Microsoft Outlook a SugarCRM
 • synchronizovat Úkoly mezi Microsoft Outlook a SugarCRM
 • přenášet Emaily z Microsoft Outlook do SugarCRM.

Podrobnější informace nejdete na http://www.sugar-outlook.cz.

 
SmartEmailing synchronizer

SmartEmailing synchronizer

SmartEmailng je aplikace, která umí pomáhat s rozesíláním hromadných emailových a SMS kampaní.

Principiálně celé napojení mezi SugarCRM a SmartEmailing funguje tak, že:

 • v CRM systému vytvoříte seznamy adresátů, tedy zájemců, firem nebo kontaktů, které chcete oslovit,
 • v SmartEmailing vytvoříte prázdné seznamy a následně je v CRM propojíte mezi sebou,
 • obsah seznamu z CRM se přenese do vybraného seznamu v SmartEmailing.
 • V SmartEmailing následně vytvoříte obsah sdělení, provedete testování a provádíte emailovou nebo SMS kampaň a
 • výsledky kampaní se zpětně přenáší do CRM, kde Vám umožní mít informaci o tom kdo, jak, kdy a čím byl osloven nebo např. měnit atributy pro zařazení do dalších kampaní.

Podrobnější informace o SmartEmailing produktu najdete na https://www.smartemailing.cz.

 
Mobilní telefonie

Mobilní telefonie

Námi vytvořený modul umožňuje jednoduše telefonovat z CRM nebo přijímat hovory pomocí mobilního telefonu.

Jak se to dělá?

Jednoduše: v CRM se vedle každého telefonního čísla nachází ikona s telefonem. V případě, že na tuto ikonu kliknete tak se vytočí zvolené telefonní číslo pomocí Vašeho mobilního telefonu a zároveň se založí aktivita typu Telefon do CRM.

V případě, že volaný telefon přijme zapíšete záznam z hovoru a máte možnost možnost naplánovat další aktivity jako např. telefon, schůzku nebo úkol podle toho jak jste se s volaným domluvili.

Podobně tato funkcionalita funguje v případě, kdy Vám někdo volá. Podle telefonního čísla je rozpoznán kontakt v databázi CRM a dále máte možnost založit aktivitu typu Telefon a zpracovat ji stejně jako v případě odchozího hovoru.

Pozn.: funkcionality je dostupná pouze pro mobilní telefony s operačním systémem Android.

 
IPEX konektor

IPEX konektor

Společnost IPEX a.s. je poskytovatele elektronických komunikačních služeb.

Námi vytvořený modul umožňuje napojení SugarCRM na komunikační služby společnosti IPEX.

Máte tak možnost jednoduše:

 • vytáčet telefonní čísla z CRM pouhým „poklikáním“,
 • v případě příchozích hovorů dochází k rozpoznání klienta pomocí telefonního čísla z databáze CRM.

Díky napojení na komunikační služby IPEX máte možnost: zaznamenávat aktivity přímo do CRM včetně zápisu a plánovat následné aktivity a také provádět audiozáznam z provedeného hovoru.

 
Databaze konektor

Databaze konektor

Database connector je určen pro přenos dat mezi ekonomickým systémem (ERP) a SugarCRM.

Pomocí tohoto plug-inu můžete exportovat data z libovolného ERP systémů a importovat je do SugarCRM dle Vašich požadavků.

Standardně se tak dají přenášet data o:

 • firmách,
 • produktech,
 • fakturách,
 • objednávkách,
 • stavech skladů,
 • servisních případech a
 • dalších potřebných informacích.

Díky tomu máte v SugarCRM vždy všechny potřebné informace, které lze také pravidelně aktualizovat.

Jak konektor funguje?

Na server, kde běží ERP systém, nainstalujete Databaze konektor, který je spuštěný jako služba a ve Vámi zvolených intervalech exportuje vybraná data do .csv formátu a přenáší je na server kde běží SuagrCRM.

Následně je spuštěna procedura, která zajistí import dat do SugarCRM.

 
Mantis bug tracker synchronizer

Mantis bug tracker synchronizer

Někteří klienti s výhodou využívají pro podporu svých servisních aktivit jiné help-deskové systémy. Ale mají zároveň požadavek, aby v CRM měli přehled o Požadavcích nebo servisních zásazích u klientů kvůli komplexnímu pohledu na komunikaci s klientem.

Proto jsme pro Vás vyvinuli plugin, který umožňuje napojení na MANTIS a přenos záznamů vytvořených v MANTIS do struktur CRM.

Lze jednoduše přenášet:

 • evidované servisní požadavky,
 • aktualizovat jejich stavy,
 • v rámci nich provedené aktivity a
 • aktualizovat parametry v detailech klienta.

 
Freshdesk synchronizer

Freshdesk synchronizer

Někteří klienti s výhodou využívají pro podporu svých servisních aktivit jiné help-deskové systémy. Ale mají zároveň požadavek, aby v CRM měli přehled o Požadavcích nebo servisních zásazích u klientů kvůli komplexnímu pohledu na komunikaci s klientem.

Proto jsme pro Vás vyvinuli plugin, který umožňuje napojení na MANTIS a přenos záznamů vytvořených v MANTIS do struktur CRM.

Lze jednoduše přenášet:

 • evidované servisní požadavky,
 • aktualizovat jejich stavy,
 • v rámci nich provedené aktivity a
 • aktualizovat parametry v detailech klienta.

 
Asterisk - IP telefonie

Asterisk - IP telefonie

Připravili jsme pro Vás modul napojení na IP telefonii, pro kterou je základem ústředna ASTERISK.

V rámci tohoto modulu jsou dostupné tyto základní funkce:

 • Odchozí hovory
  • poklikem na ikonu telefonu vytočí telefonní číslo a otevře se okno s hovorem viz obrázek níže. V okně hovoru je možné zaznamenávat, o čem bylo hovořeno a je možné také uložit záznam.
  • Hovor se zaznamenává do historie Firmy, Kontaktu nebo Zájemce
 • Příchozí hovory – v případě kdy klient telefonuje do firmy tak „vyskočí“ okno a může dojít ke dvěma stavům:
  • Číslo je rozpoznáno – potom se zobrazí Firma a jméno Kontaktu a Hovor se přiřadí do historie.
  • Číslo není rozpoznáno – je možné vytvořit např. Kontakt nebo jej přiřadit k již existujícímu. TO v případě, kdy bylo telefonní číslo špatně rozpoznáno.
 • Další funkcionality:
  • Záznam hovoru – je možné zaznamenávat hovor,
  • Přehrávání hovoru – z detailu Hovoru je možné přehrát záznam

Pro telefonování lze používat také SW telefony nebo náhlavní soupravy.

 
ERP synchronizace

ERP synchronizace

Vyvinuli jsme systém pro přenos dat mezi SugarCRM a ekonomickými systémy (ERP).

Nyní máme konkrétně napojení na: Altus Vario, Money, Navision, Pohoda a SAP.

Pomocí tohoto systému můžete exportovat data z ERP systémů do SugarCRM a opačně dle Vašich požadavků.

Standardně se tak dají přenášet data o:

 • firmách,
 • produktech,
 • fakturách,
 • objednávkách,
 • stavech skladů,
 • servisních případech a
 • dalších potřebných informacích.

Díky tomu máte v SugarCRM i v ERP vždy všechny potřebné aktuální informace.

V případě, kdy chce klient doplnit jiné agendy nebo modifikovat komunikaci mezi systémy lze mechanismy customizovat podle požadavků.

Pozn.: přenos mezi každým systémem je vždy mírně jiný a závisí na tom co umožňuje daný ERP systém.

 
leady.cz synchronizer

leady.cz synchronizer

Leady.cz je služba, která umožňuje monitorovat pohyb po Vašich webových stránkách a rozpoznávat tak potenciální nebo stávající klienty.

Naše řešení umožňuje importovat informace získané službou leady.cz přímo do SugarCRM a zakládat záznamy do databáze typicky Zájemce (lead) a následně nad těmito záznamy provádět různé operace jako je ohodnocení Zájemce nebo spuštění definovaného procesu.

Podrobnosti o službě leady.cz najdete na https://leady.cz.

 
Integrace se SharePoint

Integrace se SharePoint

Máte dokumenty v Share Point a chcete je párovat se záznamy v SugarCRM nebo zakládat záznamy z SugarCRM přímo do SharePoint?
Proto jsme pro Naše klienty navrhli a vyvinuli funkcionalita, která umožňuje:
 • přiřazovat záznamy z SugarCRM k záznamům v Share Point a následně se ze Share Point proklikem dostat do SugarCRM ke zdrojovému záznamu
 • plně integrovat SugarCRM do prostředí Share Point – tímto můžete SugarCRM zařadit jako součást portálu vybudovaného v Share Point a uživatelé prakticky nepoznají, že pracují v jiné aplikaci než v Share Point.
 • zakládat záznamy z SugarCRM přímo do Share Point a provazovat je.
Díky této integraci je SugarCRM a Share Point jsou plně integrovány mezi sebou.
Funkcionalita je dostupná také pro Office 365!

 
Finstat

Finstat

Služba Finastat je provozována pro firmy v České a Slovenské republice a umožňuje přes API rozhraní získávat informace o:

 • Databáze finančních údajů
 • Databáze firem a organizací
 • Databáze živnostníků
 • Rozpočtové a příspěvkové organizace
 • Databáze neziskových organizací
 • Registr partnerů veřejného sektoru
 • Konkurzy a restrukturalizace
 • Registr exekucí
 • Platební rozkazy
 • Kritické události
 • Soudní rozhodnutí
a další informace

Podrobnosti o této službě najdete na https://www.finstat.sk.

 
CreditCheck

CreditCheck

CreditCheck chrání vaše podnikání před neplatiči. Prověřujte obchodní partnery jednoduše. Ihned.

CreditCheck má informace ze všech možných registrů v České a Slovenské republice a proto umožňuje komplexní pohled na Vaše obchodní partnery.

Jmenovitě čerpá z:

 • Insolvenční rejstřík
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • Burza pohledávek
 • Evidence plátců DPH
 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Registr ekonomických subjektů
 • Centrální evidence úpadců
 • Sbírka listin
 • Účetní uzávěrky
 • Centrální evidence exekucí
 • Portál dražeb
 • Nespolehlivý plátce DPH
 • Registr bankovních účtů

Podrobnosti o této službě najdete na https://www.creditcheck.cz/