SugarCRM 5 SNADNÝCH
KROKŮ K ÚSPĚCHU

vyhledávejte #Kontakty, rozpoznávejte #Příležitosti, budujte #Vztahy,
dosahujte výnosných #Obchodů a poskytujte kvalitní #Podporu!

Suger head arrow

1

VYHLEDÁVEJTE A VYTVÁŘEJTE KONTAKTY

Kvalitní kontakty klíč k úspěšnému oslovování.

Aktuální Kontakty nade vše

Hlavním prvkem úspěšné komunikace s potenciálními nebo stávajícími klienty jsou kvalitní kontaktní údaje. SugarCRM Vám umožní kontakty zakládat, aktualizovat nebo při vytváření např. načítat z veřejně dostupných rejstříků jako např. ARES nebo ověřovat v Insolvenčním rejstříku (ISIR). Při samotném zakládání Zájemců, Firem nebo Kontaktů jsou implementovány mechanismy, které umožňují např. kontrolu duplicity či slučování již existujících záznamů. Díky těmto funkcionalitám budete mít ve své databázi vždy „čerstvé“ a „čisté“ informace a Váš adresář se tak stane kvalitní oporou pro další marketingové a obchodní aktivity.

Získávejte je z různých zdrojů

Zdroje kvalitních kontaktů jsou k dispozici všude kolem nás. Můžeme je získávat z marketingových databází, Internetu nebo např. ze služby LEADY.CZ nebo automatizovaným vkládáním přes webové formuláře z vlastních webových stránek. Naše CRM je připraveno Vám zprostředkovat data z těchto zdrojů a poskytnout kvalitní podklady pro vytvoření nebo aktualizaci kontaktních informací.

 
2

ROZPOZNÁVEJTE A ROZVÍJEJTE PŘÍLEŽITOSTI

Mít příležitost je podle nás to nejpodstatnější! Příležitosti jejich velikost, rozložení v čase a v prodejním sortimentu nám vlastně říká, jakou má organizace PERSPEKTIVU, možnost RŮSTU a vlastně i jestli se UDRŽÍ na trhu a bude mít z čeho platit své VÝDAJE. Proto je pro nás získávání a řízení Příležitostí prakticky tím nejdůležitějším úkolem v rámci CRM. Námi vytvořené řešení plně pokrývá proces řízení Příležitostí od jejich:

  • identifikace na základě definovaných znaků,
  • finanční kvantifikaci přes
  • rozvoj pomocí aktivit až po
  • úspěšnou realizaci ve formě objednávek a fakturace.
 
3

BUDUJTE VZTAHY PROSTŘEDNICTVÍM AKTIVIT

Integrované nástroje práce s aktivitami umožňují cíleně oslovovat vybrané kontakty.

Cílené aktivity zrychlují komunikaci

SugarCRM je systém, který umožňuje nad Vaší kontaktní bází vytvářet různorodé aktivity od telefonátů přes email, úkoly až po schůzky a sledovat jejich realizaci a hlavně úspěšnost. Plánované i realizované aktivity máte možnost sledovat pod jednotlivými kontakty v historii a také v přehledném kalendáři. Díky synchronizaci s různými zařízeními nejste závislí na platformě a můžete zpracovávat aktivity kdekoliv a z jakéhokoliv zařízení.  

Oslovte široké spektrum kontaktů Kampaněmi

V CRM evidované kontakty máte možnost hromadně oslovit pomocí emailových nebo telefonických Kampaní a sledovat, jak tyto kampaně dopadly, komu email došel, kdo si email přečetl nebo kdo díky kampani projevil zájem o Vaše služby a produkty. Pro vyváření kvalitních kampaní je nutné mít základní informace o kontaktech tzv. segmentační informace, která Vám pomohou vybrat ty správné kontakty pro oslovení podle definovaných kritérií. Segmentační kritéria je možné automatizovaně aktualizovat pomocí výsledků jak z kampaní nebo z ekonomických systémů. Kampaňové aktivity lze realizovat také pomocí externích systémů jako je např. MailChimp nebo Call centrum, které umíme propojit s CRM.

 
4

DOSAHUJTE VÝNOSNÝCH OBCHODŮ A MĚŘTE JEJICH VÝKON

Řízení komplexního obchodního cyklu je logickým požadavkem na CRM systémy. 

Od Příležitostí až po Fakturu

Námi upravený SugarCRM je komplexním obchodním systémem, který umožňuje realizovat jednoduše celý obchodní proces, a to od:

  • poptávky, resp. obchodní Příležitosti přes
  • tvorbu Nabídek a jejich případných verzí až po
  • Objednávky a
  • z nich vzešlých Faktur.

Vytvořené záznamy Nabídek, Objednávek a Faktur je možné přenést do Vašeho ekonomického systému jako např. Money, Pohoda, ABRA, NAVISION a dalších. Díky tomuto napojení nemusíte ručně přepisovat záznamy a ušetříte chybovost a čas. V rámci této funkcionality je možné mít různé Ceníky s vazbami na Produkty. Vytvořené Nabídky nebo Faktury je možné tisknout např. do PDF a posílat je přímo přes email z CRM a mít tak přehled o kompletní komunikaci s klienty.

Měřte a učte se z analýz

Mít možnost sledovat co se děje, analyzovat a upravovat svoje postupy vůči cílovým skupinám, potažmo celému trhu je základní požadavek na jakýkoliv CRM systém. Náš SugarCRM umožňuje provádět efektivní analýzy pomocí zabudovaných analytických nástrojů.

 
5

POSKYTUJTE KVALITNÍ PODPORU

Úspěšným prodejem vše teprve začíná…

Kvalitní podpora dokáže zachránit klienta

Získat klienta je velmi dlouhý a složitý proces, a udržet si jej stojí neméně námahy a úsilí. Kvalitní a dobře prováděná podpora poskytuje klientům jistotu, že je o ně dobře postaráno. Utvrzuje také klienta, že si správně vybral dodavatele řešení nebo služeb a navíc pomáhá vytvářet další nové obchodní příležitosti. Námi dodané řešení umožňuje řídit procesy podpory pomocí Požadavků a umožňuje sdílet Požadavky s klienty pomocí externího portálu. V případě, kdy budete chtít používat jiný help-deskový systém jako je např. Freshdesk nebo Mantis a jiné umožníme Vám se na tyto a systémy napojit a mít tak komplexní přehled o aktivitách s klienty.